3D Analyst, Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi (ArcGIS 3)

Tedarikçi : Esri Türkiye

Akademisyen ve öğrenci fiyatlarımız için Eğitim Sektör Liderimize ulaşınız. 

E-mail: egitimsatis@esri.com.tr

ArcGIS 3: Mekansal Analiz Uygulamaları

Herhangi bir mekansal analiz projesine uygulayabileceğiniz iş akışlarını öğrenecek, karar vermeyi destekleyen güvenilir sonuçlar elde etmek için farklı analizler gerçekleştireceksiniz. Bu ders ArcGIS Desktop Advanced’i kullanır ve bazı alıştırmalar ArcGIS Spatial Analyst ve ArcGIS 3D Analyst modüllerindeki araçları kullanır.

Kazanımlar

Coğrafi işlem modellerini kullanarak analizleri kolaylaştırabileceksiniz.

Yeni bir yerleşim yeri belirlemek için ağırlıklı çakıştırma analizi yapabileceksiniz.

Dağılım unsurlarını incelemek ve analizleri gerçekleştirmek için mekansal istatistikler uygulayabileceksiniz.

Zaman içindeki değişimi analiz etmek ve görselleştirmek için zamansal verileri modelleyebileceksiniz.