ArcGIS Pro ile Temel Uygulamalar (APEW)

Tedarikçi : Esri Türkiye

Akademisyen ve öğrenci fiyatlarımız için Eğitim Sektör Liderimize ulaşınız. 

E-mail: egitimsatis@esri.com.tr

APEW: ArcGIS Pro ile Temel Uygulamalar

Bu derste, CBS verilerini, haritalarını ve iş akışlarını dönüştürmek, yönetmek, görselleştirmek, düzenlemek, analiz etmek ve paylaşmak için ArcGIS Pro’yu nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. ArcGIS Pro şerit tabanlı ara yüzü ve içerik duyarlılığı sayesinde, tüm CBS işlerinizi yerine getirmek için öğrenmesi ve kullanımı kolay, verimli bir uygulamadır. Uygulamalı alıştırmalar, ArcGIS Pro ile etkin bir şekilde çalışmak için gereken deneyimi size sağlayacaktır.

Kazanımlar

Bu eğitimi tamamladığınızda;

  • Coğrafi verileri organize edebilecek, oluşturabilecek ve düzenleyebileceksiniz.
  • Harita katmanlarını yönetebilecek, sembolize edebilecek ve etiketler oluşturabileceksiniz.
  • CBS verileriyle analizler yapabilecek ve mekânsal problemleri çözebileceksiniz.
  • Harita ve analiz sonuçlarını paylaşabileceksiniz.